ESO

ESO – Landmandens valg. Udviklet, produceret og markedsført af det danske firma DanPecS

ESO kan anvendes til alle husdyr, og er et godt supplement til ethvert professionelt dyrehold.

ESO er uskadeligt overfor sine omgivelser, således at den ikke svider/ætser gulv og staldinventar, og endnu vigtigere ikke udtørrer dyrenes tynde hud hvilket kan give anledning til ru og revnet hud, som igen gør dyret modtageligt overfor bakterier og infektioner.

ESO er fosfatfrit, og PH-neutralt,

ESO absorberer fugt og væde, og er derfor særlig anbefalingsværdig i staldmiljøer med høj luftfugtighed.

ESO binder ligeledes ammoniak og reducerer derfor lugtgener og åndedrætsbesvær, så både dyr og mennesker kan opholde sig i stalden uden gener.

ESO udtørrer staldmiljøet og reducerer smittetrykket og sikrer derved en sundere besætning.

ESO klumper ikke og støver ikke.

ESO Spredes med hånd eller skovl ud over staldgulvet med særlig fokus nær trug og våde områder hvor smittetrykket er størst.

1 kg ESO rækker til 20 m2 staldareal og tildeles med 3-4 dages interval, ved overbelægning og gulvareal med mange sprækker eller andre fugtproblemer, anbefales det at øge mængden eller hyppigheden, der er ingen risiko ved overdosering.